Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Przedszkole Terapeutyczne

Powstało dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i terapeutycznymi, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, z uwagi na: spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z afazją. Naszym celem jest holistyczne wsparcie rozwoju dziecka, tak aby mogło odkryć, a następnie rozwinąć swoje indywidualne zdolności i nabywać nowe umiejętności. Jesteśmy placówką terapeutyczną, w której dużą wagę przywiązujemy do intensywnej pracy terapeutycznej. Im wcześniej dziecko zostanie objęte wsparciem specjalistycznym, tym większe efekty możemy osiągnąć. Stawiamy na kompleksowe oddziaływania - pomoc dziecku i wsparcie całej rodziny

colorful stars

Naszym Przedszkolakom zapewniamy

Zajęcia edukacyjne

Małe kilkuosobowe grupy są podstawą dobrej organizacji pracy naszej placówki i dają gwarancję
indywidualizacji prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Zajęcia edukacyjno -terapeutyczne dla przedszkolaków prowadzone są przez nauczycieli oraz specjalistów
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00

zajęcia dydaktyczne prowadzone są zgodnie z podstawę programową MEN

indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne

zajęcia rewalidacyjne oparte o stworzony przez nas IPET - Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny

dużo ruchu na świeżym powietrzu w ogrodzie

dzieci 6-letnie realizują roczne przygotowanie przedszkolne

* dzieci, których rozwój mowy przebiega prawidłowo uczestniczą w zajęciach języka angielskiego

Zajęcia terapeutyczne

Podczas zajęć z dziećmi wykorzystujemy różnorodne metody i techniki terapeutyczne, które przedewszystkim rozwijają umiejętności społeczne, komunikacyjne, emocjonalne, umiejętności zabawy oraz samodzielności.

Zapewniamy właściwie dobrane pomoce dydaktyczne oraz sprzęty specjalistyczne i rehabilitacyjne wspierające rozwój dziecka.

Zapewniamy możliwość indywidualnego dopasowania zajęć terapeutycznych dla każdego dziecka zgodnie z jego bieżącymi potrzebami:

 • Terapia logopedyczna

 • Terapia neurologopedyczna

 • Terapię psychologiczna

 • Terapię pedagogiczna

 • Terapia ruchowa fizjoterapia

 • Terapia polisensoryczna

 • Terapię Si - Integracji Sensorycznej

 • AAC komunikacja alternatywna i wspomagająca

 • TUS trening umiejętności społecznych

 • Arteterapię

 • Muzykoterapię

 • Dogoterapię

Nasz zespół specjalistów

Zespół naszego przedszkola to osoby w pełni zaangażowane, posiadające pełne kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Każdy członek naszego zespołu posiada wykształcenie, wiedzę i umiejętności, które wzajemnie się uzupełniają.

Ponieważ wiemy jak ważne jest posiadanie aktualnej wiedzy oraz doskonalenie i dopracowywanie stosowanych metod i technik w pracy z dziećmi, stale podnosimy nasze kompetencje uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach. Na co dzień dzielimy się nowymi umiejętnościami oraz zdobytą wiedzą ściśle ze sobą współpracując.

W naszym zespole jest: neurologopeda, logopeda, psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta SI oraz pedagodzy specjalni i nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Grupa wsparcia
dla rodziców

Rodzicom naszych przedszkolaków oferujemy szerokie wsparcie i dzielenie się naszym doświadczeniem.

Wczesne Wspomaganie
Rozwoju Dziecka

Realizujemy zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla naszych wychowanków oraz dzieci spoza naszej placówki.

REKRUTACJA

Zapisy dzieci na rok szkolny 2024/2025

Do przedszkola przyjmujemy są dzieci w wieku 2,5 – 6 lat. Nabór do grup przedszkolnych trwa cały rok i zależy od dostępności miejsc w danej grupie.


Aby zapisać dziecko do grupy przedszkolnej prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Informacje, aktualności, porady