Ułatwienia dostępu

Skip to main content

"Powiedz mi, a zapomnę
pokaż mi,a zapamiętam
pozwól mi zrobić, a zrozumiem"

Konfucjusz

Przedszkole

Nasze przedszkole jest miejscem dla dzieci wymagających specjalistycznej opieki terapeutycznej i wieloprofilowego wsparcia edukacyjnego. Przedszkolakom zapewniamy domową atmosferę, poczucie bezpieczeństwa i pełnej akceptacji. Nasi nauczyciele oraz specjaliści, prowadząc codzienne zajęcia z dziećmi realizują zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Naszym atutem są zajęcia prowadzone w dwóch małych grupach wiekowych — maksymalnie 7-osobowych:

 • grupa młodsza — dzieci w wieku 2,5 - 4 lat
 • grupa starsza — dzieci w wieku powyżej 4 lat.

Dzieci podczas pobytu w przedszkolu przebywają w jasnych i słonecznych salach, bez nadmiaru bodźców. Sale przedszkolne są wyposażone w odpowiednio dobrane specjalistyczne pomoce służące do nauki i zabawy oraz do zajęć terapeutycznych.

Naszym priorytetem jest indywidualne podejście do każdego dziecka i holistyczne wspieranie jego rozwoju.

Jednym z głównych celów naszego przedszkola jest przygotowanie dziecka do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej bądź ogólnodostępnej.

Metody pracy

program oraz formy terapii stosowane w naszym przedszkolu
 • Terapia Autyzmu: Stosowana Analiza Zachowań, TEACCH
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca - AAC
 • Trening Umiejętności społecznych - TUS
 • Porozumienie bez przemocy - NVC
 • Metoda Ruchu rozwijającego W.Sherborne
 • Metoda aktywności M i Ch Knill
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Edukacja przez ruch D. Dziamska
 • Pedagogika zabawy Klanza
 • Kinezjologia edukacyjna P.Dennison
 • Metoda Krakowskiej
 • Metoda Marii Montessori
 • Terapia ręki
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Metody relaksacji i uważności
 • Arteterapię
 • Muzykoterapię
 • Rytmikę

Wyżywienie

Ponieważ nasi wychowankowie mają różne preferencje żywieniowe — nie oferujemy dzieciom posiłków.

Rodzice zapewniają śniadanie dla dziecka — przedszkole zapewnia odpowiednie warunki do jego spożywania oraz dbamy o nabywanie prawidłowych nawyków podczas wspólnego śniadania w grupie.

Plan dnia przedszkolaków

8:00 - 8:30
Przywitanie dzieci

Zabawy swobodne w grupie

8:30 - 13:00
Zajęcia edukacyjne
zgodne z podstawą programową MEN


- Śniadanie
- Zajęcia terapeutyczne grupowe
- Zabawy i zajęcia w ogrodzie
- Zajęcia terapeutyczne indywidualne*
- Zabawy swobodne w sali

13:00 - 14:00
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

dla przedszkolaków wg indywidualnego harmonogramu zajęć
(od 1 stycznia 2025)

* zajęcia indywidualne zgodnie z planem zajęć specjalistycznych