Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny rozpoczyna działalność 1 września 2024

Wybór przedszkola dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego to bardzo ważna kwestia, dlatego chcemy w pełni wesprzeć Państwa w procesie podejmowania tej decyzji.

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszego przedszkola zapraszamy do umówienia spotkania i odwiedzenia placówki.

Rekrutacja

Do przedszkola przyjmowane są dzieci
w wieku 2,5 – 6 lat.

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji, które rodzice osobiście dostarczają do przedszkola:

  • Wstępne zgłoszenie dziecka poprzez formularz dostępny na stronie internetowej
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
  • Karta informacyjna o dziecku
  • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (oraz dodatkowa dokumentacja dotycząca dziecka np. medyczna)
  • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
  • Opinia o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju

Informacje kontaktowe rodzica

Prawnych opiekunów dziecka
Imię /Imiona Rodziców
+48

Informacje dotyczące dziecka

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych tylko i wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Michałowskiego 2, w zgodzie z ustawą o ochronie Danych Osobowych oraz ustawą o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższą zgodę mogę odwołać w każdym momencie.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.