Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to specjalistyczne zajęcia dla dzieci, które mają na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i społecznego oraz rozwoju mowy i komunikacji. Skorzystać z nich mogą dzieci od momentu wykrycia niepokojących objawów i zaburzeń w rozwoju, do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Podjęcie działań stymulujących dziecko bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia niezależności, samodzielności oraz poprawy jakości życia w późniejszych okresach jego rozwoju.

W zależności od potrzeb dziecko może zostać objęte terapią

W zależności od potrzeb dziecko może zostać objęte terapią:

  • Psychologiczną
  • Logopedyczną
  • Neurologopedyczną
  • Pedagogiczną
  • Rehabilitacją ruchową
  • Terapią Integracji Sensorycznej
  • Terapią ręki

Zespół terapeutów dla każdego dziecka tworzy indywidualny program terapii w oparciu o wyniki przeprowadzonej wcześniej diagnozy. Dzieci korzystają z zajęć indywidualnych oraz grupowych dostosowanych do ich aktualnych potrzeb rozwojowych.

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju są bezpłatne.

Podstawą objęcia dziecka zajęciami jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez publiczną Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną