Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zapisy - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny rozpoczyna działalność 1 września 2024 r

Rekrutacja do przedszkola trwa cały rok, w miarę dostępności miejsc w danej grupie.
Przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.

* W wyjątkowych sytuacjach, może zostać przyjęte dziecko, które jest w trakcie procedury ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do czasu uzyskania orzeczenia, jednak nie dłużej niż 2 miesiące

Jak zapisać dziecko do przedszkola?
Krok 1 - przesłanie formularza zgłoszeniowego
Krok 2 - spotkanie, po otrzymaniu zgłoszenia zaprosimy Państwa na spotkanie, podczas którego porozmawiamy o Państwa dziecku oraz przyjmiemy pełną dokumentację niezbędną do zapisania dziecka
Krok 3 - podpisanie umowy o świadczenie usług, która zapewni miejsce Państwa dziecku w przedszkolu

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji, które rodzice osobiście dostarczają do przedszkola:
• Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (oraz dokumentacja — medyczna dziecka)
• Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
• Opinii o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju